YOUR DAILY PAINT

Your Daily Paint B.V. (www.yourdailypaint.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

 

https://www.yourdailypaint.nl/ info@yourdailypaint.nl KVK: 82812373 Hyacintenveld 62 Bergen Op Zoom 4613DL

 

Het is uw goed recht contact met ons op te nemen onder een alias (nicknaam / bijnaam). (Persoons)gegevens die wij verwerken.

 

Your Daily Paint B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Lijst met contactgegevens van de klant via een app of dienst van derden waar de klant nadrukkelijk om gevraagd heeft en toestemming voor gegeven heeft - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Your Daily Paint B.V. verwerkt beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) waar bijzonderdere persoonsgegevens van u in te zien kunnen zijn. Voorbeelden van herleidbare (bijzondere) persoonsgegevens uit foto’s en video’s kunnen zijn: Uw ras , geslacht , postuur , naam. Your Daily Paint B.V. verwerkt alleen beeldmateriaal van u wanneer wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben ontvangen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourdailypaint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Your Daily Paint B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om onze producten bij u af te leveren - Your Daily Paint B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Your Daily Paint B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Overige gegevens bewaren wij nooit langer dan 1 jaar tenzij dit zoals eerder aangeven met uw toestemming is. Delen van persoonsgegevens met derden

Your Daily Paint B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Your Daily Paint B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Your Daily Paint B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming wanneer u ons vraagt persoonsgegevens te delen met derden.Let op: Op onze website staan zogenaamde hyperlinks. Deze sturen u mogelijk naar een andere website. Your Daily Paint B.V is niet verantwoordelijk voor uw gegevens die door deze websites en bijbehorende externe partijen worden verwerkt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Your Daily Paint B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Your Daily Paint B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Googly Analytics - Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Google deelt deze gegevens niet en gebruikt dit ook niet voor andere diensten. https://policies.google.com/privacy

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yourdailypaint.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van (bijzondere) persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Your Daily Paint B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Your Daily Paint B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Your Daily Paint B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yourdailypaint.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Your Daily Paint B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yourdailypaint.nl

 

Your Daily Paint B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.